ΔΡΑΜΙΑ WINCESTER SUPREME Υψηλών Ταχυτήτων 3 1/2″ 15βολο