ΤΣΟΚ GEMINI ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ BERETTA PORTED +20 MM OPTIMA HP – BORE 18,60