ΤΣΟΚ GEMINI ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ BENELLI PORTED +20 MM Crio Plus Bore 18,30/18,40