ΤΣΟΚ GEMINI Benelli SYSTEM (ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ) Crio – Bore 18,30/18,40 Ported +20 mm