ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ BENELLI S.B.E Camo MAX4 (Βάλτου) S.Mag. 5Τσόκ