ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ BASCHIERI & PELLAGRI F2 LEGEND CAL.20 9,1/2