ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ BASCHIERI & PELLAGRI F2 LEGEND CAL.20 7,1/2