ΔΡΑΜΙΑ REMINGTON Express Buckshot 2 3/4″ Hog Hammer 8βολο