ΔΡΑΜΙΑ REMINGTON Express Buckshot 2 3/4″ C20 20βολο