ΜΟΝΟΒΟΛΑ REMINGTON Premier Accutip Sabot Slug 2 3/4″