ΜΟΝΟΒΟΛΑ THRILL SHOK MAGNUM SLUG Μονόβολα Cal.36/.410 BASCHIERI & PELLAGRI