ΜΟΝΟΒΟΛΑ FEDERAL Classic Hi-Brass Super Magnum 3 ½’ C10