ΚΟΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ NUM”AXES Canicom 1500 Pro