ΚΑΛΑΜΙ DAM STEELPOWER® RED G2 LIGHT BOAT POWER TIP (Boat – Φύλακα)