ΚΑΛΑΜΙ DAM STEELPOWER® RED G2 BOAT (Boat – Φύλακα)