ΓΙΛΕΚΟ ΑΕΤΟΣ A6 Αμερικάνικης Παραλλαγής Διπλής Όψης