ΔΡΑΜΙΑ REMINGTON Express Buckshot 2 3/4″ 12βολο Semi Mag