ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.(ΠΡΟΣΟΧΗ χώρος φύλαξης του όπλου θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίο δηλώνετε.)

Για την έκδοση άδειας αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα τα εξής:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• 2 φωτογραφίες
• Βεβαίωση γιατρού (Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ή Ειδικού παθολόγου)
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπληρώνετε στο τμήμα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αφού έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα) και μας την στέλνετε με ACS ή SPEEDEX courier σε χρέωση δική μας μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.