Η Εταιρεία

Η εταιρεία ehunter εδρεύει στο Ίλιον Αττικης. Το κύριο αντικείμενο μας είναι η προώθηση ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – CAMPING-ΕΙΔΩΝ OUTDOOR & CASUAL και συναφών ειδών. 

Η ehunter βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες και κορυφαία προϊόντα για κάθε σας ανάγκη.