Η Εταιρεία

Η εταιρεία Ehunter Mandilaras εδρεύει στο Ίλιον Αττικης. Το κύριο αντικείμενο μας είναι η προώθηση ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – CAMPING-ΕΙΔΩΝ OUTDOOR & CASUAL και συναφών ειδών. 

Η Ehunter Mandilaras βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες και κορυφαία προϊόντα για κάθε σας ανάγκη.